Usluge

PROJEKTIRANJE:

U svom tridesetogodišnjem poslovanju, poduzeće ALU-KON sakupilo je veliku količinu znanja i iskustva na području izvođenja aluminijsko-staklenih fasada, staklenih fasada, ventiliranih fasada i aluminijske stolarije. Inženjeri poduzeća ALU-KON u mogućnosti su prema potrebama klijenta isprojektirati kompletnu fasadnu ovojnicu zgrade sve do najsitnijeg detalja, i ponuditi kvalitetna izvedbena rješenja za svaki tehnički izazov u projektiranju. ALU-KON nudi uslugu projektiranja i razrade detalja fasade zgrade koji su neophodni za kvalitetno izvođenje aluminijsko-staklenih fasada, ventiliranih fasada i aluminijske stolarije.

Poduzeće ALU-KON u svom proizvodnom pogonu ima nekoliko različitih tehnoloških procesa te nudi sljedeće usluge:

Alukon Logo
Ventilirane fasade

1. PLASTIFIKACIJA:

 • Površinska zaštita materijala elektrostatskim prevlačenjem sloja polimera PVDF ili PE
 • Boja po standardnoj RAL karti ili iz ponude TIGER proizvođača plastičnog praha
 • Maksimalne dimenzije: duljina 7 metara, širina do 1,5 metara
 • Materijali koji se mogu plastificirati: Čelik i aluminij

2. OBRADA LIMA:

 • Rezanje i savijanje aluminijskog i čeličnog lima - hidrauličke preše i savijačice
 • Aluminijski lim do 8 mm, čelični lim do 5 mm
 • Perforiranje lima prema uzorku po izboru - CNC probijačica TRUMPF
 • Aluminijski lim do 5 mm izrezivanje oblika prema izboru - CNC obradni centar - CASSADEI ALU RANGER
 • Kazetiranje lima
O Aluminiju
Ventilirane fasade

3. OBRADA PROFILA:

 • Aluminijski i čelični profili do 7 metara
 • Rezanje profila na mjeru pod različitim kutevima
 • CNC strojna obrada (bušenje, glodanje, urezivanje navoja) - CNC obradni centar ELUMATEC SBZ 130
 • CNC zarezivanje profila - ELUMATEC AKS 134/64
 • Sklapanje i uprešavanje profila s prekidom toplinskog mosta

4. OBRADA STAKLA:

 • CNC rezanje, bušenje, brušenje - CNC obradni centar BIMATECH
 • CNC rezanje - CNC obradni centar FRONTECH
 • Sklapanje IZO stakla
 • Maksimalna manja dimenzija stakla: 2,5 metara
O Aluminiju
Ventilirane fasade

5. CRNA BRAVARIJA:

 • Obrada i zavarivanje čeličnih i aluminijskih profila i limova
 • MIG, MAG i TIG zavarivanje
 • Probijanje čeličnih pločevina do 20 mm - hidraulična probijačica

6. OBRADA ALUMINIJSKIH KOMPOZITNIH PANELA (ALUCOBOND):

 • Rezanje, zarezivanje i izrezivanje oblika prema izboru - CNC obradni centar - CASSADEI ALU RANGER
 • Kazetiranje aluminijskih kompozitnih panela
 • Obrada i sakrivanje rubova ploča alucobonda - CASSADEI ALU BENDER
O Aluminiju
Sklapanje

7. SKLAPANJE:

 • Aluminijski prozori i vrata
 • Aluminijske kontinuirane i element fasade
 • Čelične fasade