Green Gold

Arrow

Osnovne
informacije

Trajanje projekta
Trajanje projekta
10/2010. - 7/2011.
Investitor
Investitor
PB GRAD
Materijal
Materijal
AK E65 element fasada, spyder fasada
Arhitekt
Arhitekt
STUDIO BF - Zoran Boševski, Boris Fiolić

Galerija

Lokacija

Prije/Poslije

Prije Poslije